Met lood in de schoenen...

01 februari 2012

 

Een film over het belang van communicatie na een medisch incident

Centramed is een onderlinge waarborgmaatschappij die instellingen in de gezondheidszorg een aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor situaties die de normale draagkracht te boven gaat.

De organisatie heeft ons gevraagd een film te maken over het grote belang van persoonlijke binding van artsen met hun patiƫnten, vooral na een medisch incident. De film wordt opgebouwd uit interviews met artsen en een klachtenfunctionaris en uit een gedramatiseerde fictieve casus.

De film draagt ertoe bij dat artsen beseffen hoe groot de noodzaak is van communicatie met hun patiƫnten na een medisch incident.

Bekijk de trailer