Premiere op Dag v/d Palliatieve Zorg

13 oktober 2014

 

Eerste film uit een serie van acht, voor ZonMw

Voor ZonMw produceren we acht korte films die gaan over goede voorbeelden in de palliatieve zorg. Afgelopen zaterdag (11/10/'14), de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, is de eerste film live gegaan. Dit najaar volgen er meer.

De films zijn bedoeld om zorgprofessionals aan te moedigen om met de goede voorbeelden aan de slag te gaan. En daarmee de kwaliteit van leven voor patiënten en hun naasten te verbeteren. In de films vertellen zorgprofessionals en experts over hun eigen ervaringen. De films zijn tot stand gekomen in nauwe afstemming met het praktijkveld.

Mantelzorg

De eerste film gaat over Mantelzorgondersteuning. Er volgen nog films over Besluitvorming in de palliatieve fase, Zorgpad stervensfase, Signalering door verzorgenden (signaleringsbox), Inspiratiecyclus STEM (STerven op Eigen Manier) en de Zorgconsulent.

Daarnaast zijn 2 films in productie gericht op directies en besturen van zorgorganisaties. Om te stimuleren dat meer organisaties met de goede voorbeelden gaan werken. En om te zorgen dat het management randvoorwaarden creëert voor een goede invoering en duurzaam gebruik van de voorbeelden.