Voorlichtingsfilm CorpoData

12 juli 2011

 

Gebruiksvriendelijker versie dPi in beeld

Het samenwerkingsverband CorpoData zorgt voor het gezamenlijk opvragen van gegevens van woningbouwverenigingen voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het ministerie van BZK en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV).

Op 1 oktober 2011 zal de nieuwe, gebruiksvriendelijker versie van de opvraag dPi (het online opvraagsysteem van prospectieve informatie van corporaties) in gebruik worden genomen. Rekel maakt hiervoor een voorlichtingsfilm waarin de belangrijkste verbeteringen aan bod komen. De film wordt in september geplaatst op de website van CorpoData.