"De doelgroep vereiste een bepaalde benadering"

06 juli 2010

Frank Stolk - Inspecteur voor de Gezondheidzorg (IGZ)

Als overheidsorgaan heeft de IGZ ruime ervaring in communicatie, maar voor dit specifieke doel was externe expertise gewenst. Een gedeelte van de doelgroep waarover het filmpje zou gaan, vereiste een bepaalde manier van benaderen.

Na een uitgebreide intake werd het productieproces gestart. Rekelproducties pakte de boodschap op professionele wijze op en vertaalde dit in het script. De samenwerking, 't meedenken en de adviezen over en weer verliepen goed. Het resultaat is een film waar de geïnterviewden en de doelgroepen zich volledig in herkenden. Ook na presentaties voor zorgprofessionals ontving de IGZ complimenten over de wijze waarop deze problematiek in beeld werd gebracht. Een tijdloos product.

Terugkijkend kan ik concluderen dat Rekel Producties ?.
Bekijk gewoon de film. Dat zegt genoeg!

Bekijk hier alle opdrachtfilms die Rekel Producties maakte voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg.