"Gevoel voor nuances en gevoeligheden"

19 september 2013

Rob de Boer - Beleidsmedewerker Wmo VNG

Achtergrond

Gemeenten zitten midden in een ingrijpende transitie op het sociaal domein. Zij krijgen er veel taken bij op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en werk en inkomen. Deze beweging drukken we vaak uit in abstracte termen als ?Meer uitgaan van de eigen kracht van burgers?, ?het toepassen van de menselijke maat? en ?meer ruimte geven aan de professional?. Maar om dat concreet te maken is niet zo makkelijk.

Films

De Rekels hebben ons erg goed geholpen om inzichtelijk te maken wat we bedoelen. Ze hebben een reeks van vijf filmpjes geproduceerd waarin op vijf verschillende thema?s een concreet voorbeeld in beeld gebracht wordt. Dit dossier staat bol van de nuances, details, jargon en gevoeligheden. De Rekels hebben laten zien hier veel gevoel voor te hebben. Ze hebben zich echt in de materie verdiept, waardoor het goed gelukt is om onze inhoudelijke boodschap in boeiende filmpjes om te zetten. We zijn hartstikke trots op het resultaat.

Gebruik

We gebruiken de filmpjes veel in presentaties voor ambtenaren, bestuurders of raadsleden. We krijgen daar vaak veel positieve reacties. Ze brengen veel treffender over wat we willen zeggen dan dat we dat in woorden proberen te doen.

Samenwerking

De samenwerking met de Rekels was bovendien erg prettig. Ze denken mee en zijn flexibel. Ook in de voorbereiding, planning en productie van de filmpjes hebben ze laten zien uit het goede hout te zijn gesneden. Het is niet altijd makkelijk om je een weg te banen door alle overvolle ambtelijke agenda?s en bij alle betrokkenen de input te verzamelen die nodig is om tot een goede voorbereiding te komen. Met gepaste vasthoudendheid is het ze iedere keer toch weer gelukt om de draaidag perfect voor te bereiden.