Terug naar overzicht

Gezond leven? Check 't even!

Film voor 't extra contactmoment met JGZ op 't voortgezet onderwijs

Gezond leven? Check 't even!

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gelderland-Midden voert een extra contactmoment in in het voortgezet onderwijs. Dat moment heet 'Gezond leven? Check 't even!'. Vierdeklassers vullen een online checklist in met vragen op het gebied van gezondheid, leefstijl en op psychosociaal vlak. Aan de hand van hun antwoorden, krijgen ze op maat terugkoppeling met tips en adviezen. Ook is er de mogelijkheid een jeugdarts of -verpleegkundige van de JGZ te spreken.

In februari 2014 start een pilot. Vanaf schooljaar 2014/2015 vindt het contactmoment plaats op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Gelderland-Midden. Het extra contactmoment start met 't klassikaal bekijken van een korte, informatieve film.

 

Sinds oplevering heeft een toenemend aantal GGD-en de tool, waaronder de film, overgenomen van GGD Gelderland-Midden. Voor een aantal hebben we de film op maat aangepast.

De film

Vraag was om een korte, enthousiasmerende film te maken waarin het nieuwe contactmoment met de jeugdarts of -verpleegkundige van de JGZ aan de 16-jarige scholieren wordt toegelicht. In de film worden jongeren geïnformeerd over de manier waarop 't extra contactmoment eruit ziet. Na het zien van de de film vullen de scholieren zonder verdere toelichting direct de checklist in.

Twee filmversies

Wij hebben die film gemaakt in twee varianten: 

  1. voor VMBO, praktijkonderwijs en speciaal onderwijs
  2. voor MAVO/HAVO/VWO

De film voor VMBO'ers maakt duidelijk maken dat alle leerlingen na de vragenlijst worden uitgenodigd voor een consult met de jeugdarts of -verpleegkundige. De film voor leerlingen op MAVO/HAVO/VWO communiceert dat de scholieren zelf kunnen bepalen of ze zo'n consult willen hebben. In beide films is duidelijk dat leerlingen zelf de regie hebben en dat hun privacy is gewaarborgd.

"Boodschap mooi verbeeld"Janine Bezem - afdelingshoofd Jeugdgezondheidzorg GGD Gelderland-Midden
Opdrachtgever
GGD Gelderland-Midden
Project
Gezond leven? Check 't even!
Datum
17-02-2014
Techniek
Canon EOS C100

Meer informatie

Maaike Geuzendam

Maaike Geuzendam

Telefoon: [06] 21277918

maaike@rekelproducties.nl