Terug naar overzicht

Videoportretten

Serie videoportretten Leernetwerk Samenspel tussen burgerinitiatieven en overheden in het groene domein

Het Leernetwerk 

Wageningen UR en Alterra hebben samen een leernetwerk opgericht voor ambtenaren van gemeentes, provincies en waterschappen: Leernetwerk Samenspel tussen burgerinitiatieven en overheden in het groene domein

In dit netwerk wisselen overheidsmedewerkers kennis en ervaringen uit over de wijze waarop ze invulling geven aan hun rol bij burgerinitiatieven in het groene domein. Het gaat dan met name over de vraag hoe gemeenten, provincies en waterschappen burgers ruimte kunnen geven, met ze kunnen samenwerken en ze kunnen faciliteren bij hun initiatieven. 

De portretfilms

Om de verschillende overheden te prikkelen, heeft Wageningen UR vijf voortrekkers geselecteerd. Zij zijn de samenwerking met burgers al aangegaan en delen hun kennis en ervaring in een videoportret.

We hebben vijf mensen geportretteerd: 

  1. Alfred te Pas van Waterschap Rijn & IJssel
  2. Linda Hooijer van de gemeente Apeldoorn
  3. Andrea Almasi van de provincie Noord-Brabant
  4. David van Megen van de provincie Zuid-Holland
  5. Ragna Hom van de gemeente Amsterdam West

 

 

Opdrachtgever
Wageningen UR
Project
Videoportretten Leernetwerk Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein
Datum
22-01-2016
Techniek
Canon C100

Meer informatie over deze productie

Maaike Geuzendam

Maaike Geuzendam

Telefoon: [06] 21277918

maaike@rekelproducties.nl