Terug naar overzicht

MedMij

Voorlichtingsfilm over MedMij, de standaard voor online tools die patiënten helpen meer regie te krijgen op hun gezondheid

NPCF en MedMij

In opdracht van patiëntenfederatie NPCF hebben we een voorlichtingsfilm gemaakt over MedMij. MedMij is een set van eisen, standaarden en afspraken waarmee zorgaanbieders en ICT-leveranciers online tools kunnen ontwikkelen. Deze helpen patiënten om meer regie te voeren over hun eigen gezondheid. NPCF is door het Informatieberaad Zorg (VWS) aangesteld om het project onder z'n hoede te nemen.

Mensen willen steeds meer grip op hun eigen gezondheid. Dat kan makkelijker als ze hun gezondheidsgegevens kunnen onderbrengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Hierin kunnen patiënten allerlei gegevens verzamelen, zoals onderzoeksuitslagen van zorgverleners en informatie uit apps die sportprestaties meten. De patiënten beheren hun eigen dossier en bepalen zelf of, wat en met wie ze gegevens delen.

De film

De film heeft de stijl van een reportage. Een aantal ontwikkelaars, een patiënt en een zorgaanbieder die meewerken aan het ontwikkelen van de set van eisen en standaarden komt in de film aan het woord. Ze vertellen waarom zij MedMij belangrijk vinden en waar zij op letten bij de ontwikkeling van de standaarden. Daarbij wordt duidelijk dat privacy, veiligheid en gebruiksgemak belangrijke aspecten zijn. De film eindigt met een oproep aan andere partijen in de gezondheidszorg en aan ICT-leveranciers om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van MedMij.

 

 

 

 

"Rekel pakt snel de essentie"Caroline de Moor - Senior Communicatieadviseur NPCF
Opdrachtgever
NPCF
Project
MedMij
Datum
13-06-2016
Techniek

Meer informatie over deze productie

Maaike Geuzendam

Maaike Geuzendam

Telefoon: [06] 21277918

maaike@rekelproducties.nl