Vertoning film door GGD-Gelderland Midden

17 maart 2014

 

Voorlichtingsfilm 'Gezond Leven? Check 't even'

GGD Gelderland-Midden vertoont vandaag de film 'Gezond leven? Check 't even' op een landelijke uitwisselingsmiddag met andere GGD?en. De film die wij pas hebben opgeleverd is onderdeel van een project waarin 16-jarigen een extra contactmoment met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen krijgen.

Belangrijk onderdeel van het extra contactmoment is een online checklist. Voor de scholieren deze invullen, bekijken ze de film. Deze moet hen duidelijk maken wat de checklist is en waarom ze 'm moeten invullen. Het project bevindt zich nog in de pilotfase. Na de zomervakantie start het extra contactmoment voor alle vierdeklassers in het voorgezet onderwijs in de regio Gelderland-Midden.

Ook in andere regio's geven GGD'en al invulling aan dit extra contactmoment. Vandaag presenteren ze dit aan elkaar.