"Sterke communicatie, in films en in werkproces"

10 april 2018

Lumien van der Meer - senior projectleider Doelrealisatie Hersenstichting

Rekel Producties heeft voor de Hersenstichting een infomercial en reportage gemaakt over de Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel. Twee films met een complexe inhoud die kort en bondig is neergezet.

De films zijn onderdeel van een toolkit die zorgverleners en organisatie kunnen gebruiken om de zorg voor mensen met THL in hun regio te organiseren volgens de landelijk afgesproken standaard.

Rekel biedt gedurende het proces een duidelijk overzicht en gaat planmatig te werk. Onze feedback op het proces, scenario en eindproduct werd snel opgepakt en verwerkt. Het is fijn dat we een vast aanspreekpunt hadden bij Rekel waardoor de communicatie snel en punctueel verliep.

Ook na de oplevering adviseert Rekel over de manier waarop we de films zo goed mogelijk kunnen inzetten.