Terug naar overzicht

Kanteling Wmo

Serie films over de decentralisatie van de extramurale zorg naar de Wmo

Opdracht

Voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben wij een serie films geproduceerd waarin duidelijk wordt wat de visie is van de VNG op de decentralisatie van de extramurale begeleiding naar de Wmo (gemeenten). De functie extramurale begeleiding gaat over van de AWBZ naar de Wmo. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de nieuwe aanvragers, voor cliënten van wie de indicatie afloopt en voor cliënten waarbij de situatie verandert en daarom een nieuwe indicatie nodig hebben. Vanaf 2014 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit moment al extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. Veel gemeentes zoeken naar de beste wijze hier invulling aan te geven. De films dienen als inspiratiebron voor gemeenten.

 

Serie webfilms

De serie 'Participatie in de praktijk' bestaat uit vijf webfilms met allemaal een eigen thema:

  1. Zelf doen
  2. Van zorgen naar ondersteunen
  3. Toegang
  4. Flexibiliteit en maatwerk
  5. Voorwaarden scheppen

In iedere film staat een good practice uit een andere gemeente centraal. Hierdoor staan we dicht bij de doelgroep en laten we zien hoe het nieuwe beleid in de praktijk gebracht kan worden. De goede, tot de verbeelding sprekende voorbeelden prikkelen de kijker om na te denken over projecten die in zijn/ haar gemeente gerealiseerd kunnen worden.

 

Opdrachtgever
VNG
Project
Webfilms Van Zorg naar Participatie
Datum
23-08-2013
Techniek
Canon EOS C100

Meer informatie over deze productie

Maaike Geuzendam

Maaike Geuzendam

Telefoon: [06] 21277918

maaike@rekelproducties.nl