Privacyverklaring

 

Rekel Producties is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij dragen met zorg bij aan een correcte en veilige verwerking van privacygevoelige gegevens. In deze verklaring lees je wat we doen met de gegevens die we via onze website van onze bezoekers verzamelen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rekel Producties verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam: als je inschrijft voor onze nieuwsbrief hebben we alleen je voornaam nodig
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres: we verzamelen in principe alleen zakelijke adressen
 • Locatiegegevens: we verzamelen locatiegegevens alleen via de cookies (meer daarover verder in de verklaring)

Rekel Producties verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief  (wij versturen onze nieuwsbrieven via MailChimp. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Rekel Producties analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. (wij werken hiertoe met Google Analytics. Met hen hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten)


Geautomatiseerde besluitvorming

Rekel Producties neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rekel Producties) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rekel Producties bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 

 • Naam: we bewaren je voornaam zolang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Telefoonnummer: we bewaren je zakelijke telefoonnummer zolang je prospect, klant, toeleverancier of medewerker bent omdat dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.
 • E-mailadres: we bewaren je zakelijke e-mailadres zolang je prospect, klant, toeleverancier of medewerker bent omdat dit noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering
 • Locatiegegevens: deze bewaren we via Google Analytics tot 26 maanden (zie Cookies).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rekel Producties verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rekel Producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rekel Producties gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rekel Producties gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Bekijk hier nadere toelichting over cookies.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Cookie: Google Analytics
Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 24 uur


Sociale Media 

Op onze site zijn verschillende knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale media. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de afzonderlijke social media kanalen. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Daarnaast streamen wij de video's op onze site via Vimeo, hebben we een YouTube-kanaal en hebben je als volger van onze sociale media-kanalen te maken met het privacybeleid van de betreffende platforms.

Je kunt de privacyverklaringen van de social mediaplatforms lezen (deze veranderen regelmatig) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen, als je gebruik maakt van deze code:

Facebook
Twitter
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Google+
Instagram


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rekel Producties en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paul@rekelproducties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Rekel Producties wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rekel Producties neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met paul@rekelproducties.nl


Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.


Vragen?

Heb je vragen over ons privacybeleid of over je privacy, neem dan contact met ons op.